קוד

הכנה ל8200 – סימולציית קוד

סימולציה ל8200 ליום המבחנים של גאמא סייבר, ביום הזה אתם חייבים להיות סגורים על החומר שסימנתם בטופס הדיגיטאלי.
חשוב ללמוד לקרוא קוד שאתם לא מכירים, זה קצת שונה מלתכנת.

קוד

1 / 8

כמה כוכביות ידפיס הקוד הבא

for (int i = 0; i < 5; i++) {   for (int j = 0; j < 5; j++)      System.out.println("*");}

2 / 8

מה ידפיס הקוד הבא

for (int k = 0; k < 20; k+=2) {   if (k % 3 == 1)      System.out.println(k + " ");}

3 / 8

מה יהיה הערך של Var1, var2 בסוף הקוד

int var1 = 0;int var2 = 2;while ((var2 != 0) && ((var1 / var2) >= 0)) {
   var1 = var1 + 1;
   var2 = var2 - 1;}

 

4 / 8

כמה פעמים יודפס האות A

for (int i = 1; i < 6; i++) { for (int j = 5; j >= i; j--) { System.out.println('A'); } }

5 / 8

כמה פעמים יודפס האות X

or (int i = 0; i < 4; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { System.out.println('X'); } }

6 / 8

כמה פעמים יודפס המספר 5

for (int i = 5; i > 0; i--) { for (int j = 0; j < i; j++) { System.out.println("5"); } }

7 / 8

כמה פעמים יודפס הטקסט "Hello"?

for (int i = 0; i < 3; i++) { for (int j = 0; j < 3; j++) { System.out.println("Hello"); } }

8 / 8

כמה פעמים ידפיס הקוד הבא את המספר 1?

for (int i = 1; i <= 5; i++) { for (int j = 1; j <= i; j++) { System.out.println("1"); } }

Your score is

The average score is 67%

0%