מבחן גאמא סייבר לדוגמא

בסימולציה הזאת אנחנו משלבים שאלות ממספר תחומים.
שאלות אלה מכינות ליום המיונים הראשון לגאמא סייבר.
אם טעיתם בשאלה מסוימת זאת ההזדמנות שלכם לראות את התשובה הנכונה, לקרוא את ההסבר וללמוד מהטעות.
שימו לב שיש כאן 3 מבחני סימולציה מחולקים לפי רמות:
רמה קלה, בינונית וקשה  (המבחנים נמצאים אחד מתחת לשני באותו הדף).

בהצלחה!

סימולציה גאמא סייבר - רמה קלה

1 / 15

מהו המונח 'Overriding' בתכנות מונחה עצמים?

2 / 15

מה תפקידה של מתודת Getter ב-OOP?

3 / 15

אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע חמישה כפול גודל הקלט פעולות. מהו זמן הריצה שלו

4 / 15

מה עושה הפעולה
new

5 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 11011 ?

6 / 15

כמה פעמים יודפס המספר 5

for (int i = 5; i > 0; i--) { for (int j = 0; j < i; j++) { System.out.println("5"); } }

7 / 15

מהם גטרים וסטרים בתכנות מונחה עצמים

8 / 15

מה מגדירים בתוך בנאי (Constructor) בתכנות מונחה עצמים?

9 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 0111111 ?

10 / 15

מהי מחלקה בתכנות מונחה עצמים?

11 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01110000 ?

12 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 111011  ?

13 / 15

נתון אלגוריתם שמספר הפעולות במקרה הגרוע שלו הוא ריבוע גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

14 / 15

 איך נקרא התהליך שמתחיל בקוד קריא לבני אדם ושהתוצר הסופי שלו הוא קוד בשפת מכונה? 

רמז

15 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01110101 ?

Your score is

The average score is 59%

0%

סימולציה גאמא סייבר - רמה בינונית

1 / 15

נתון אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע פעולות בסך כפול גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

2 / 15

מהי פונקציה וירטואלית טהורה במחלקה מופשטת

3 / 15

מהי ירושה בתכנות מונחה עצמים

4 / 15

אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע חמישה כפול גודל הקלט פעולות. מהו זמן הריצה שלו?

5 / 15

מהו אובייקט בתכנות מונחה עצמים

6 / 15

כמה פעמים יודפס האות X

or (int i = 0; i < 4; i++) { for (int j = 0; j <= i; j++) { System.out.println('X'); } }

7 / 15

אם אלגוריתם מבצע שורש של גודל הקלט פעולות במקרה הגרוע, מה יהיה זמן הריצה שלו?

8 / 15

מהו הערך הבינארי של המספר 50

9 / 15

מהו פולימורפיזם בתכנות מונחה עצמים וכיצד הוא מיושם

10 / 15

אלגוריתם רץ ומבצע סריקה של שתי רשימות באורך n כל אחת. מהו זמן הריצה של האלגוריתם?

11 / 15

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 0111001101 ?

12 / 15

מה היתרון של שפות Low Level לעומת שפות High Level?

13 / 15

נתון אלגוריתם שמספר הפעולות במקרה הגרוע ביותר שלו הוא שלוש פעמים גודל הקלט.
מה זמן הריצה שלו?

14 / 15

מה ההגדרה של ירושה

15 / 15

מהו הערך הבינארי של המספר 20?

Your score is

The average score is 66%

0%

סימולציה גאמא סייבר - רמה קשה

1 / 15

אלגוריתם מיון מסוג Merge Sort מסדר מערך בגודל n. מהו זמן הריצה שלו במקרה הגרוע?

2 / 15

מהו הערך הבינארי של המספר 18?

3 / 15

מהי מחלקה פנימית (Inner Class) ב-OOP?

4 / 15

מה ההבדל בין קונסטרקטור לדסטרקטור בתכנות מונחה עצמים C++

5 / 15

מהו משתנה סטטי ב-OOP

6 / 15

אלגוריתם חיפוש עובר על כל התתי-קבוצות האפשריות של קבוצה בגודל n. מהו זמן הריצה שלו?

7 / 15

מהי מתודה וירטואלית בתכנות מונחה עצמים

8 / 15

איך מבצעים הטמעה של רב-ממדיות (Polymorphism) ב-OOP

9 / 15

אילו תכונות מאפיינות מחלקה מופשטת (Abstract Class) ב-OOP

10 / 15

אם אלגוריתם מבצע שורש של גודל הקלט פעולות במקרה הגרוע, מה יהיה זמן הריצה שלו?

11 / 15

נתון אלגוריתם שמספר הפעולות במקרה הגרוע שלו הוא ריבוע גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

12 / 15

כמה פעמים ידפיס הקוד הבא את המספר 1?

for (int i = 1; i <= 5; i++) { for (int j = 1; j <= i; j++) { System.out.println("1"); } }

13 / 15

מהו פולימורפיזם בתכנות מונחה עצמים

14 / 15

מהו המונח "אינקפסולציה" בתכנות מונחה עצמים

15 / 15

מהו הערך הבינארי של המספר 20?

Your score is

The average score is 59%

0%