אלגוריתמים

סימולציה ל8200 – אלגוריתמים

ביום הזה אתם חייבים להיות סגורים על החומר שסימנתם בטופס הדיגיטאלי.
אלגוריתמים וזמני ריצה זה חומר שנלמד בתיכון, אבל אתם צריכים לדעת אותו ברמה יותר גבוהה.

אלגוריתמים וזמני ריצה

1 / 12

אלגוריתם חיפוש עובר על כל התתי-קבוצות האפשריות של קבוצה בגודל n. מהו זמן הריצה שלו?

2 / 12

אלגוריתם מיון מסוג Merge Sort מסדר מערך בגודל n. מהו זמן הריצה שלו במקרה הגרוע?

3 / 12

אלגוריתם רץ ומבצע סריקה של שתי רשימות באורך n כל אחת. מהו זמן הריצה של האלגוריתם?

4 / 12

נתון אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע פעולות בסך כפול גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

5 / 12

אם אלגוריתם מבצע שורש של גודל הקלט פעולות במקרה הגרוע, מה יהיה זמן הריצה שלו?

6 / 12

אם אלגוריתם מבצע שורש של גודל הקלט פעולות במקרה הגרוע, מה יהיה זמן הריצה שלו?

7 / 12

נתון אלגוריתם שמספר הפעולות במקרה הגרוע שלו הוא ריבוע גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

8 / 12

אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע חמישה כפול גודל הקלט פעולות. מהו זמן הריצה שלו?

9 / 12

אלגוריתם מבצע במקרה הגרוע פעולה אחת לכל איבר בקלט. מהו זמן הריצה שלו?

10 / 12

אם אלגוריתם מבצע שורש של גודל הקלט פעולות במקרה הגרוע, מה יהיה זמן הריצה שלו?

11 / 12

אלגוריתם שבמקרה הגרוע ביותר מבצע חמישה כפול גודל הקלט פעולות. מהו זמן הריצה שלו

12 / 12

נתון אלגוריתם שמספר הפעולות במקרה הגרוע שלו הוא ריבוע גודל הקלט. מהו זמן הריצה שלו?

Your score is

The average score is 78%

0%