ייצוג בינארי

הכנה ל8200 – סימולציה של ייצוג בינארי

סימולציה ל8200 ביום המיונים לגאמא סייבר.
ביום הזה אתם חייבים להיות סגורים על החומר שסימנתם בטופס הדיגיטאלי.
ייצוג בינארי לא נלמד בתיכון, אלה תרגילים שיכולים לדרוש הרבה זמן, אבל ככל שמתרגלים יותר ככה הפתרון הוא יותר מהיר ועל אוטומט.

ייצוג בינארי

המרות ייצוג בינארי לעשרוני

רמז

1 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01110101 ?

2 / 14

מהו הערך הבינארי של המספר 20?

3 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01110011 ?

4 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01110000 ?

5 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 11011 ?

6 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 0111001101 ?

7 / 14

מהו הערך הבינארי של המספר 18?

8 / 14

מהו הערך הבינארי של המספר 40?

9 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 111011  ?

10 / 14

מהו הערך הבינארי של המספר 50

11 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 110011 ?

12 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 01010011 ?

13 / 14

מה הערך העשרוני של רצף הסיביות הבא - 0111111 ?

14 / 14

מהו הערך הבינארי של המספר 32?

Your score is

The average score is 76%

0%